Все разработки учителей

К учебнику: Химия 8 класс. Кузнецова Н.Е., Титова И.М., Гара Н.Н. 4-е изд., перераб. - М.: 2012. - 256 с.
Добро пожаловать на сайт, который помогает учителям и школьникам в учебе и работе!
Здесь вы найдете уроки, конспекты, тесты, презентации, планы, мероприятия и прочие полезные материалы для работы учителя и обучения школьника.
Показывать:
Химия 8 класс. Кузнецова Н.Е., Титова И.М., Гара Н.Н. 4-е изд., перераб. - М.: 2012. - 256 с.
Все темы
Գաղափար օքսիդների մասին,տեսակները;Ստացման քիմիական եղանակները: ...
Автор: | Категория: Химия
12.05.2020 18:00 66 0
Մաքուր ջուրը ոչ թթվային է, ոչ հիմնային։ Մաքուր կամ թորած ջրի մեջ ընկղմված ինդիկատորային թուղթը ցույց է տալիս, որ այն չեզոք է։ Անձրևաջուրը միշտ թթվային է, քանի որ պարունակում է ածխածնի երկօքսիդ։ Մթնոլորտի միջով ընկնելու ընթացքում անձրևի կաթիլների մեջ օդից որոշ քանակությամբ ածխաթթու գազ է լուծվում։ ...
14.07.2020 10:03 28 0
1985 թվականին Երկրի հարավային բևեռում հայտնաբերվել է օզոնային խոռոչ, որտեղ օզոնի քանակը կտրուկ (մինչև 50%) նվազում է։ Օզոնային խոռոչի չափերը փոփոխական են. այն նկատելի է հոկտեմբերի կեսերին, անհետանում է նոյեմբերի կեսերին։ Օզոնային խոռոչն առաջան ...
14.07.2020 10:09 23 0
Распад электролитов на ионы при растворении в воде или расплавлении      называется электролитической диссоциацией. Электролиты – вещества, проводящие  электрический ток в растворенном или расплавленном состоянии. К электролитам относятся вещества, имеющие ионн ...
20.10.2020 14:03 24 0
oВ процессе выполнения практических работ используются лабораторный штатив и нагревательные приборы oОзнакомьтесь с их устройством и основными приёмами обращения с ними oСделайте рисунки приборов и пламени, подпишите составные части ...
20.10.2020 14:07 3 0
oДве свечи, два стакана разного объёма oТигельные щипцы, держатель для пробирок oСухая пробирка, предметное стекло (кусочек жести), трубка изогнутая под прямым углом ...
20.10.2020 14:10 5 0
oВещества: медная проволока, оксид меди (II), серная кислота, мрамор, соляная кислота, хлорид железа (III), роданид калия, карбонат натрия, хлорид кальция oОборудование: спиртовка, спички, лучина, держалка для пробирок, штатив с 4 пробирками ...
20.10.2020 14:13 5 0
Тест направлен на проверку знаний у учащихся правил техники безопасности в кабинете химии и в быту. Проводится после проведения практической работы №1 "Приемы обращения с лабораторным оборудованием. Строение пламени". Вопросы в тесте составлены в соответствии с формулировкой вопроса №16 ...
20.10.2020 17:41 6 0
​Тест по теме "Физические и химические явления". Тест позволяет определить понимание у детей понятий "физическое явление" и "химическое явление" и их отличие. умение распределить физические и химические явления на группы. Проводится после изучения темы "Понятие ...
20.10.2020 17:59 8 0