Биология - Все разработки учителей

Специально для учителя биологии. Смотрите и скачивайте бесплатно уроки, тесты, конспекты, презентации, планы, мероприятия и прочие полезные материалы по биологии ВУЗ.
Краткие ответы на вопросы госэкзамена по теории и методике обучения биологии   ...
14.06.2016 00:37 168 1
рррррррррррррррррррррррррр аааааааааааааааааааааааааа ...
17.06.2018 21:46 104 13
ØКіріспе ØДНҚ-ның генетикалық материал екендігі жайлы тәжірибелер ØДНҚ және РНҚ ØРНҚ ØДНҚ-ның құрылысы ØГеннің құрылымы ØГеннің реттеуші бөлігі ØҚорытынды ØПайдаланылған әдебиеттер ...
31.03.2019 10:56 38 0
Ежелгі заманда әр дәрігердің өз дәрілік шикізатының қоры болған және оларды осы мақсатқа арнайы бөлінген ғимараттарда сақтаған. Ондай ғимараттар грекше «apotheca» деп аталған. «Дәріхана» деген сөз осыдан пайда болған. ...
18.03.2019 13:10 30 0
Река Енисей официально занимает по длине 5-е место в мире. Обошли её только Амазонка, Нил, Янцзы ...
14.02.2017 12:39 146 3
Таблица по зоологии беспозвоночных животных на тему: "Сравнительная характеристика классов OLYGOCHAETA (Малощетинковые) и HIRUDINEA (Пиявки)" ...
04.03.2017 20:42 283 7
ØКіріспе ØАлақан бедері ØДерматоглифика түрлері ØАлақанның басқа бөліктеріндегі дерматоглифика ØХромосомдық аурулардағы дерматоглификалық маркерлер ØДаун синдромындағы дерматоглификалық белгілер ØПатаудағы пальмоскопия ØМедицинада ...
31.03.2019 11:01 88 2
Профессия педагога, являясь одной из самых распространенных и социально- ориентированных, наиболее подвержена эмоциональному выгоранию  наименее защищена от его последствий ...
18.12.2017 12:27 92 3
qГенетикалық материалға қойылатын талаптар: ØШексіз ақпаратты кодтай білу керек ØТұрақты болуы қажет ØДегенмен, өзгеруі мүмкін (әрқайсысының бірегей генетикалық тізбегі бар) q1940-ші жылға дейін генетикалық материал болған ақуызда ...
31.03.2019 11:00 50 2
Тыныс алу және ас қорыту жүйесі туралы студенттерге арналған мәліметтер жинағы. тақырыбы: "Қалыпты жағдайда тыныс алу және ас қорыту жүйесі" туралы ...
18.06.2019 08:53 2 0