СДЕЛАЙТЕ СВОИ УРОКИ ЕЩЁ ЭФФЕКТИВНЕЕ, А ЖИЗНЬ СВОБОДНЕЕ

Благодаря готовым учебным материалам для работы в классе и дистанционно

Скидки до 50 % на комплекты
только до

Готовые ключевые этапы урока всегда будут у вас под рукой

Организационный момент

Проверка знаний

Объяснение материала

Закрепление изученного

Итоги урока

История - Все разработки учителей

Разное по истории СУЗ и другие полезные материалы для учителя истории, которые вы можете выбрать и скачать бесплатно в этом разделе.
«Чтобы быть хорошим преподавателем, нужно любить то, что преподаешь и любить тех, кому преподаешь» В.О. Ключевский   ...
09.11.2023 20:57 36 0
Выступление на "Школе педагогического мастерства". Представление опыта применения педагогической технологии-скрайбинга на уроках истории и обществознании. ...
28.11.2023 17:56 50 0
Эн тамга белгилери - Уруулук, урук, үй-бүлөлүк жана жеке колдонуудагы белги тамгалар түрк-монгол тилдеринде «тамга» деп аталып («тавро», «клеймо», «печать»), өтө баалуу тарыхый булак болуп саналат. ...
04.12.2023 08:11 33 0
Небольшой доклад для студента ...
16.12.2023 06:42 40 0
«… Бодончар хан, анын уулу Токо хан, уулу Дутуман хан, Койду хан, Байшумкар хан, Түмөн хан, уулу Кабылды хан, уулу Бартан хан, Эсегей хан, Чыңгыз хан, Жоочу хан, Шейбани хан» (Кыргыздар, 38-41-беттер), Өзбек хан, Абулхайир хан, Түркмөн баатыр, Төлө датка, Абдулла кушбеги, Бодон ...
10.02.2024 14:42 11 0
Убакыт учкан куш. Качандыр-бир, басып өткөн жолду жана өз жашооңдун маанисин көрүү үчүн, артка кылчаясыз. Өткөнүңүз сиз төрөлгөн мүнөттөн эле башталбайт. Сиздин өткөнүңүз – бул аталарыңыз жана чоң аталарыңыз, сиздин келечек – бул балдарыңыз жана неберелериңиз. Дал ушул өткөн менен кел ...
13.02.2024 07:12 22 0
Представляю небольшой доклад - обобщение опыта работы по теме: "Использование вирутальных экскурсий как средства повышения мотивации обучающхия на уроках истории" ...
19.02.2024 11:11 34 0

Вебинар для учителей

Свидетельство об участии БЕСПЛАТНО!