Ромб ачык сабак ...
Категория: Геометрия
19.02.2020 20:51 178 0
Пифагордун теоремасы ...
Категория: Геометрия
19.02.2020 20:49 78 0
Паралелограмм боюнча тушунук ...
Категория: Геометрия
19.02.2020 20:48 42 0
Математика 1-класс ачык саат иштелмеси ...
Категория: Математика
19.02.2020 20:45 33 0
"Квадрат" 8-класс ...
Категория: Геометрия
19.02.2020 20:43 40 0
Менин педагогикалык философиялык ...
Категория: Математика
19.02.2020 07:58 28 0
Менин педагогикалык ролум  ...
Категория: Всем учителям
19.02.2020 07:54 15 0
Менин биринчи сабагымдагы таасирлер  ...
Категория: Алгебра
19.02.2020 07:50 24 0
Бурчтун түрлөрү боюнча суроолор ...
Категория: Геометрия
18.02.2020 20:03 94 0
Көбөйтүндүнү даражага көтөрүү. ...
Категория: Алгебра
18.02.2020 19:46 82 0