Адабий окуу сабак

Просмотр содержимого документа
«Адабий окуу сабак»Тест№1

1.Класста 30 окуучуотурган.Эшиктендагы 5 окуучукирди.Класстаканчаболупкалды?

а) 32 б)35 в)23 г)25

2.Нурсултандын 94 өрдөгү андан 36 га аз казы бар.Нурсултандын канча казы бар.Нурсултандын канча казы бар?

а) 58 б)56 в) 43 г)45

3.Кайсы санга 10 ду кошсок эн чон эки орундуу сан чыгат?

а) 60 б) 70 в) 80 г) 89

4.Тегерек ондуктарды тап.

а) 20,35 б) 42,40 в) 70,50 г)56,70

5. 8 см де канча милимметр бар?

а) 70 мм б) 90 мм в) 60 мм г) 80 мм

6. Бакта 65 чабалакей конуп турган.Аларга дагы 18 чабалекей келип конду.Бакта канча чабалакей конуп турат?

а) 75 б) 83 в) 80 г) 65

7. 10 см 4 мм кесиндиде канча сантиметир бар?

а) 12 б)10 в) 14

8. Керим эртен менен 54 балык,ал эми кечинде 30 балык кармады.Керим кечкиге караганда эртен менен канча балыкты ашык кармады?

а) 25 б) 23 в) 24 г) 28

9.Кайсы сандардын айырмасы 0 болушу мумкун?

а) 25 жана 15 б) 42 жана54

в) 66 жана 64 в) 32 жана 32

ТЕСТ №2

  1. Керимдин 56 коёну бар.Нурэл Керимге 29 коён берди.Керимдин бардыгы канча коёну болуп калды?

а) 85 б) 87 в) 80 г) 96

  1. Сандарды салыштырууда кайсынысы туура?

а) 50-25=40 б) 78-40+18 в) 56-2=36 г) 45....19

3. 1 дм кесиндини, 4 см ге узартсан канча сантиметир болот?

а) 15 см б) 14 см в) 16 см г) 13 см

4. Автобуста 53 киши келе жатышкан.Аялдамага келгенде 23 киши тушуп калды.Автобуста канча киши калды ?

а) 31 б) 34 в) 32 г) 30

5. Муундары 6 см жана 5 см болгон сынык сызыктын узундугу канча сантиметир?

а) 12см б) 11 см в) 10 см г) 13 см

6. 4 см 6мм де канча милимметир бар?

а) 25 мм б) 36 мм в) 28 мм г) 46 мм

7. Хорго 45 кыз, ал эми балдар алардан 12 ге аз катышкан?Хорго баардыгы канча окуучу катышкан.

а) 75 б) 80 в) 78 г)87

8. Бул 5 5 5 5 5 сандарынын арасына +;-амалдарынын белгилеринин коюп, 15 санын алууга болобу?

а) 5+5+5+5 б) 5+5+5+5+5 в) 5-5-5+5 г) 5-5+5+5

9. Эки сандын суммасы качан биринчи кошулуучуга барабар болот?

а) 5;5 б) 4;3 в) 10;0

10. 6 дм кесиндини 2дм ,5 см ге узартсан канча сантиметир болот?

а) 71 см б) 85 см в) 90 см г) 98 смТЕСТ №3

  1. Эки пакетке биригип 78 апельсин болгон.Биринчисинде 30 апельсин болсо,анда экинчи пакетте канча апельсин бар?

а) 47 б) 48 в)42 г) 46

2.Сандарды салыштырып,чекиттердин ордуна ,= белгилерин койсо болобу?

а) 58-37….20 б) 8=20+69 в) 63-20+43 г) 12=5+5

3. 1 дм кесиндини, 8 см ге узартсан канча сантиметир болот?

а) 19 см б) 17 см в) 18 см г) 15 см

4. Жаңыл адегенде 65 дептер андан кийин дагы 27 дептер сатып алды.Жаңыл канча дептер алды?

а) 90 б) 91 в) 92 г) 89

5. Муундары 4 см жана 5 см болгон сынык сызыктын узундугу канча сантиметир бар?

а) 9 см б) 8 см в) 10 см г) 11 см

6. 84 сантиметирде канча дециметир канча сантиметир бар?

а) 84 дм б) 84 см в) 84мм г) 8дм 4 см

7. Нурсултандын 75 сому бар эле,ал Аянага 30 сомго балмуздак сатып берди.Нурсултандын канча сому калды?

а) 44 сом б) 42 в) 45 г) 43

8. 6 6 6 6=12 боло тургандай кылып цифралардын арасына +,- амалдарынын белгилеринин коюп чыкккыла

а) 6-6+6-6 б) 6+6-6+6 в) 6+6+6+6 г) 6-6-6-6+6

9. Уч бурчтуктун эки жагы 4см ден.Учунчу жагы 5 см.Уч бурчтуктун периметирин тап.

а) 12 см б) 10 см в) 13 см г) 11 см


10. Огороддон биринчи жөөктөн 52 кг картошка, экинчи жөөктөн 12 кг га аз картошка алышкан.Эки жөөктөн канча килограмм картошка казып алышты?

а) 94 кг б) 92 кг в) 95 кг г) 93 кг

ТЕСТ №4

  1. Иниси 16 жашта,эжеси инисине караганда 7 жашка улуу.Эжеси канча жашта?

а) 24 б) 22 в)20 г) 23

2. Эң чоң жана эң кичине эки орундуу санды тап.

а) 68;49 б) 10;54 в) 99;10 г) 89;32

3.Текчеде 48 китеп болгон.Анын бир нечеси алгандан кийин 22 китеп калды.Канча китеп алынган?

а) 24 б) 27 в) 26 г) 25

4. 12 см кесиндини 6 см ге узартса, канча дециметтир, канча сантиметир болот?

а) 1дм 8 см б) 1 дм 9 см в) 1 дм 5 см г) 1 дм 6 см

5. Окуучулар биринчи куну 40 туп, экинчи куну дагы 56 туп бак отургузушту.Окуучулар эки кундо канча бак отургузушту?

а) 97 б) 95 в) 96 г)98

6. Муундары 5 см жана 3 см болгон сынык сызыктын узундугу канча сантиметир?

а) 9 см б) 8 см в) 7 см г) 5 см

7. Жогорку текчеде 58 китеп бар.Анын 18 китеби орус тилинде,калганы кыргыз тилиндеги китептер.Текчеде кыргыз тилиндеги китептер канча?

а) 40 б) 48 в) 44 г) 42

8. Айганыш каникулда 95 бет китеп окуду.Жаныл андан 25 бетке аз окуду.Жаныл канча бет китеп окуган?

а) 75 б) 70 в) 68

9. Короодо 54 козу,24 улак бар.Короодо канча жандык бар?

а) 70 б) 48 в) г) 40

10. Алтымыш санында канча ондук бар?

а) 5 ондук б) 6 ондук в) 4 ондук г) 7 ондук
Скачать

Рекомендуемые курсы ПК и ППК для Вас