Кызыктуу тесттер

Категория: Геометрия

Кызыктуу  тесттер

Просмотр содержимого документа
«Кызыктуу тесттер»

Геометрия тест

1.Бир бурчтун жактары экинчи бир бурчтун жактарынын толуктоочу шоолалары болсо,анда андай бурчтар…деп аталат.

 1. Горизонталдуу

 2. Жандаш

 3. Жанаша

 4. Вертикалдуу

2.Теореманын тууралыгын көрсөтүүчү талкулоолордун тизмеги анын…деп аталат.

 1. Гипотезасы

 2. Далилдөөсү

 3. Түшүнүгү

 4. Эрежеси

3.Эки жагы гана барабар болгон төрт бурчтук…деп аталат.

 1. Тик бурчтук

 2. Ромб

 3. Төрт бурчтук

 4. Трапеция

4.Гомотетиянын канча касиети бар?

 1. 4

 2. 5

 3. 6

 4. 7

5.Эгерде параллелограммдын диагоналдары өз ара перпендикулярдуу болсо,анда ал…

 1. Тик бурчтук

 2. Ромб

 3. Төрт бурчтук

 4. трапеция


Скачать

Рекомендуем курсы ПК и ППК для учителей