Ыктымалдуулук теориясына киришүү

Категория: Алгебра

Ыктымалдуулук теориясына киришүү сабак иштелмеси.

Просмотр содержимого документа
«Ыктымалдуулук теориясына киришүү»

7-класс алгебра  Тема: Ыктымалдуулук теориясына киришүү.

7-класс алгебра

Тема: Ыктымалдуулук теориясына киришүү.

Сабактын максаты: Окуучулар ыктымалдык теориясы жөнүндө түшүнүк алышат. Окуучулар мисалдарды иштешет,эрежесин айта алышат. Окуучулар өз алдынча эмгектенүүгө тарбияланышат.

Сабактын максаты:

 • Окуучулар ыктымалдык теориясы жөнүндө түшүнүк алышат.
 • Окуучулар мисалдарды иштешет,эрежесин айта алышат.
 • Окуучулар өз алдынча эмгектенүүгө тарбияланышат.

Жаңы тема:

 • Бүгүнкү күндө «ыктымалдуулук теориясы» деп аталган математиканын бөлүгү болуп көрбөгөндөй өнүгүүдө. Ыктымалдуулук теориясы  - бир кокус окуянын ыктымалдуулугу боюнча кандайдыр бир түрдө аны менен байланышкан башка кокус окуянын ыктымалдыгын табууга мүмкүндүк түзүүчү математикалык илим.
 • Окуя түшүнүгү Ыктымалдуулук теориясында - алгачкы жана ажырагыс түшүнүк. Окуя деп ар кандай кубулуштарды түшүнсө болот. Мис., тыйынды бир жолу көкөлөтүп ыргытканда ал герб же цифра жагынан түшүшү мүмкүн. Бирок тыйындын кайсы тарабынан түшүшүнө кызыкпастан, ошол натыйжанын биринин болушуна же болбошуна кызыксак, анда ал окуя түшүнүгүн берет. Бардык окуялар шексиз (мис., тыйынды ыргытканда же герб, же цифра жагынан түшүшү), кокус (мис., тыйынды бир эле ыргытканда герб жагынан түшүшү) жана мүмкүн эмес (мис., бир айда 36 күн болот деп эсептелиши) окуя болуп бөлүнөт. Ыктымалдуулук теориясы чектүү теоремалар жана кокус процесстер теориялары менен тыгыз байланышта. Ыктымалдуулук теориясында кокус чоңдук, математикалык күтүү, дисперсия, корреляция, ыктымалдуулукка тыгыздыгы, пределдик теорема, Бернулли теоремасы, Лаплас теоремасы, бөлүштүрүү, нормалдуу бөлүштүрүү, Марков процесси, стационардуу кокус процесси ж. б. түшүнүктөр көп колдонулат. 
 •  
мисалы,бүгүн жаан жаайт же жаабайт деген эки гана кубулуш болушу ыктымал. А- «бүгүн жаан жаайт»; В- «бүгүн жаан жаабайт». Демек баардыгы болуп 2 кубулушту көрүп турабыз.алардын ар бирингин келип чыгуу ыктымалдыылугу теңме-тең,б.а.50% ден болот. Муну бөлчөк менен туюнтсак ден туура келет .  

мисалы,бүгүн жаан жаайт же жаабайт деген эки гана кубулуш болушу ыктымал.

 • А- «бүгүн жаан жаайт»;
 • В- «бүгүн жаан жаабайт».
 • Демек баардыгы болуп 2 кубулушту көрүп турабыз.алардын ар бирингин келип чыгуу ыктымалдыылугу теңме-тең,б.а.50% ден болот. Муну бөлчөк менен туюнтсак ден туура келет .
 •  
Ыктымалдуулук теориясында ал төмөнкүчө туюнтулат:   Р(А)= Р(В) =

Ыктымалдуулук теориясында ал төмөнкүчө туюнтулат:

 •  
 • Р(А)= Р(В) =
1-мисал Тунук эмес идишке 100 жалаң ак шар салынган.төмөнкү окуядарды карайлы: А- «каалагандай алынган шар ак болот». В- «каалагандай алынган шар кара болот». р(а) жана р(в) эсептегиле.

1-мисал

 • Тунук эмес идишке 100 жалаң ак шар салынган.төмөнкү окуядарды карайлы:
 • А- «каалагандай алынган шар ак болот».
 • В- «каалагандай алынган шар кара болот».
 • р(а) жана р(в) эсептегиле.
2-мисал Тунук эмес идишке 55 ак жана 45 көк түстө шарлар салынган.баардыгы 100 шар7 каалагандай алынган шар кандай түстө болушу ыктымал?

2-мисал

 • Тунук эмес идишке 55 ак жана 45 көк түстө шарлар салынган.баардыгы 100 шар7 каалагандай алынган шар кандай түстө болушу ыктымал?
3-мисал Мергенчи 100 жолку атууда 92 син бутага тийгизет.ыктымалдуулукту эсептеп,мергенчинин бутага тийгизиш мүмкүнчүлүгүн мүнөздөгүлө.

3-мисал

 • Мергенчи 100 жолку атууда 92 син бутага тийгизет.ыктымалдуулукту эсептеп,мергенчинин бутага тийгизиш мүмкүнчүлүгүн мүнөздөгүлө.
бышыктоо Суроо-жооп кахут аркылуу, мисалдар менен.

бышыктоо

 • Суроо-жооп кахут аркылуу, мисалдар менен.
Үйгө тапшырма № 4

Үйгө тапшырма

 • № 4
баалоо Билимине жараша

баалоо

 • Билимине жараша


Скачать

Рекомендуем курсы ПК и ППК для учителей