1). +(кошуу,кемитуу) белгилери 1489-жылы чех математиги И.Видман тарабынан кийирилген. 2). ×(крест турундогу кобойтуу)белгиси англис математиги В.Оутред тарабынан 1631-жылы кийирилген. 3)..(турундогу кобойтуу) белгиси немис математиг Г.Лейбниц тарабынан 1968-жылы сунушталган. ...
23.05.2020 18:52 26
Математика-илимдердин эн эзелкилериние бири,ал адамдарга дайыма зарыл болгон жана зарыл болуп кала бермекчи. "Математика" деген соз гректин аталышынан келип чыккан. Ал "илим", "ойлонуу" дегенди билгизет. Байыркы кезде пайда болгон билимдерди, ачылыштарды коп учурда жашыруун сактоого аракет кылышкан. Мисалы,Пифагордун мектебинде пифагорчул эместер менен пикир алышууга тыюу салынган. Бул эрежени бузгандык учун жана кенири пикир алышууну талап кылган окуучулардын би ...
28.01.2020 16:17 22