План конспект ...
Категория: Алгебра
25.05.2020 14:16 36 2
Кобойтуучулорго ажыратуу ...
Категория: Алгебра
23.05.2020 13:26 24 1
Квадраттык тендемелерди чыгаруу ...
Категория: Алгебра
22.05.2020 09:53 28 1
Пифагордун теоремасы ...
Категория: Геометрия
22.05.2020 07:11 45 1
Торт бурчтуктар боюнча тест ...
Категория: Геометрия
06.05.2020 12:35 44 0
Уч бурчтуктардын аянттары ...
Категория: Геометрия
28.04.2020 10:11 69 1
Комбинаторика ...
Категория: Алгебра
19.04.2020 13:28 200 3
Пирамиданын колому ...
Категория: Геометрия
15.04.2020 12:34 36 3
Трапециянын аянты жонундо тушунук ...
Категория: Геометрия
13.04.2020 16:58 95 3
Тик бурчтуктун аянты ...
Категория: Геометрия
04.04.2020 18:55 207 2