Таалайым жазып ырыс кешикти, Тагдырыма талбас илим кезикти. Таалим берип окутууга балдарды, Таандап алдым мугалимдик кесипти. Оңой эмес мугалимдин түйшүгү Окуучунун ар бир оюн тушунуу Ошентсе да оз кемибим турмушта Окуп тапкан байлыгымдын үзүрү. ...
21.02.2020 16:28 33
Жалал-Абад облусунун Сузак районундагы кичинекей Саты айыл өзгөчө керемет. Анда 400 го жакын түтүн жашоочулар бар. Ушундай кичинекей айыл отто кооз таза аба, тунук суусу бар тоо койнунда жайгашкан. Айыл тургундары ынтымактуу, биримдиктуу жакшылык, жамандыкта ар дайым бири - бирине кайрылышат. Сырттан келген конокторду эн жогорку деңгээлде сый-урмат көрсөтүп, наамыска бек турушат. Жаратылыш кооздугу Швейцариядан кем эмес. Жангак токойлуу, алма, алча, булдуркон жайнап тим эле бейиштин өзү. Бул ...
21.02.2020 16:24 44
Коомдук түзүмдөр өнүккөн сайын кыргыздар ченөө муктаждыгын канаттандыруу үчүн эсеп-кысап ыкмаларын, чен бирдиктерин өркүндөтүп келген. Кошуу, алуу, көбөйтүү, бөлүү амалдары эчак белгилүү болгон. Адамдардын, малдардын, жаныбардардын, буюмдардын санын аныкташ керек болгондо кыргыздарда өзгөчө оозеки санак жүргүзүү ыкмалары болгон. Мисалы, чүкө санаганда беш чүкө бирдин үчү деп алынган (манжалардын санына байланыштуу). 6 чүкө - бирдин үчү бир, 7 чүкө - бирдин үчү эки, 10 чүкө - экинин ...
Категория: Математика
16.02.2020 21:00 53