Место работы

Токтогул атындагы орто мектеби

Моё образование

К. Карасаев атындагы Бишкек гуманитардык университети

Журналистика жана маалыматтык системалар факультети 

Адистиги:   журналист

Рейтинг

Баллов: рейтинг505.1 Место: место41866 (Подробнее)