Место работы

Токтогул атындагы орто мектеби

Моё образование

К. Карасаев атындагы Бишкек гуманитардык университети

Журналистика жана маалыматтык системалар факультети 

Адистиги:   журналист

Рейтинг

Баллов: рейтинг681.5 Место: место37775 (Подробнее)