Окшоштуктар (Аналогия)
31.03.2020 14
10 суроодон турган тесттик тапшырмалар.
29.02.2020 30
Григорий Петровдун "Бир өлкөнүн өнүгүү тарыхы" китеби боюнча тесттер топтому жалпысынан 20 суроодон турат. Тест кызыктуу жана пайдалуу китептин окурмандарына арналат. Тести белгилөө убактысы: 20 мүнөт.
Категория: Всем учителям
15.12.2019 72
Китеп боюнча тест
Категория: Всем учителям
15.12.2019 27