Чыңгыз Айтматовдун өмүрү - анын жазган чыгармалары менен тамырлаш, тагдырлаш. Канткен менен жазуучу символук мааниде атаган «Тоолор кулаганда» чыгармасын окурмандарга тартуу кылган соң, кыргыз эли жана дүйнөдөгү окурмандары менен түбөлүккө коштошуп кете берди. Бирок өзүн Рух ааламында түбөлүктүү кылып калтырды. «Жазуучу эмнеден башталат, бул суроого бир ооз сөз менен бир маанилүү кесе жооп берүү мүмкүн эмес. Б ...
15.12.2019 11:56 678