СДЕЛАЙТЕ СВОИ УРОКИ ЕЩЁ ЭФФЕКТИВНЕЕ, А ЖИЗНЬ СВОБОДНЕЕ

Благодаря готовым учебным материалам для работы в классе и дистанционно

Скидки до 50 % на комплекты
только до

Готовые ключевые этапы урока всегда будут у вас под рукой

Организационный момент

Проверка знаний

Объяснение материала

Закрепление изученного

Итоги урока

Комуз-кыргыз элинин чертме кылдуу музыкалык аспабы.Уч кылдуу кыргыз комузунун айтып буткус тарыхы бар. Камбар мерген. Илгери-илгери Камбар деген мергенчи ан уулоого токойдо кетип баратып жагымдуу бир добушту угуп калат.Ал тан калуу менен тыншап,добуш чыккан жакка улам жакындап бара берет.Жанына келип караса,аскадан кулаган тоо текенин ичи жарылып,ичегиси тартылып калган экен.Ичеги кунго куурап,шамалга ыргалып,жагымдуу добуш чыгарып жаткан экен.Ошондон сон Камбар мерген жыг ...
Категория: Музыка
03.05.2020 12:49 366
Нооруз мындан уч мин жыл мурун майрамдалып келгендиги айтылат.Чыгыш календары боюнча кун менен тун же 20-22-мартта тенелген учуру Нооруз катары белгиленген.Нооруз куну кыргыздар сумолок даярдап,кожо бышырышып,боорсок жасап,мал союп,улуттук турдуу тамак-аштарды жасашкан.Бул куну уйлорду тазалап,таарынышып жургондор жарашышып,карыздарынан кутулушуп,жашаган жерлерин арча,адырашман менен тутотуп аласташкан.Майрамдык маанайды чагылдырган композицияларды тузуудо улуттук озгочолуктор эске алынып,кий ...
Категория: ИЗО
03.05.2020 12:38 286
Кыргыз элинин байыртадан сакталып,колдонмо жасалга турундо колдонулуп келе жаткан "курак"буюмдарды корууго болот.Курак деген соз куроо деген маанини тушундурот.Мисалы аларды туш кийиз,кийим-кечелер,шырдак жана башка буюмдардан корууго болот.Байыртадан элибиз турдуу каражаттарды даярдоодо артып калган узук,майда кесиндилерди ысырап кылбай кураштырып,коз жоосун алган корком буюдарды жаратышкан.Мисалы:шырдак. ...
Категория: ИЗО
03.05.2020 12:23 454
Корком сурот онорунун адам баласы жаралгандан бери осуп онукконуно,бизге чейинки сакталып келе жаткан мурастар далил.Ал кереметту чыгармалардан ошол кездеги жашоо-тиричиликтен кабар алса болот.кылымдарды карыткан улуу кыргыз эли тилин.дилин,урп-адатын,салт-санаасын,маданиятын,оз эркиндигин коздун карегиндей сактап келген.Биз да ата-бабаларыбыздын жолун жолдоп,элибиздин тарыхын окуп,корком мурастардын учугун улашыбыз керек."Манас"эпосу укумдан-тукумга санжыра катары оозеки жеткирилип ...
Категория: ИЗО
03.05.2020 12:10 2054
Кыргызстандын ар бир аймагына арналган кереметтуу ырлар,обондор бар.Алардын ичинен Ч.Айтматовдун "Ысык-Колду сагынуу" деген ырынын создорун талдайлы.Ырга М.Бегалиев обон чыгарган Г.Сатылганова аткарган.Ар бир суротчу пейзажда озунун коз-карашын чагылдыруу аркылуу бир маанини тушундурот.Табияттагы корунушту окшоштуруп,кочуруу менен чектелбестен ар кандай маанайын табууга умтулган,кайгы-капаны,сагынуу,сезимин чагылдырганын корууго болот.Кыргыз суротчулору Г.Айтиев,С.Чуйков,Ж.Умотовдор ...
Категория: ИЗО
03.05.2020 11:57 214
Согушка байланышкан чыгармалар майдан жанрына кире тургандыгын эсибизден чыгарбайлы.Согуш бул кайгы-капа.орду толгус жоготуу экендигин орустун белгилуу баталист-суротчусу Василий Верещагиндин дуйно жузуно белгилуу болгон "согуштун апофеозу" деген чыгармасында даана берилген.Суротчу озунун картинасына эч качан суктанган эмес.Анын иштеринин трагедиялуулугу эмне айтылгандыгында эмес,кантип айтылгандыгында.В.Верещагин дилгерлуу окумуштуу,изилдоочу,тарыхчы,аскердик репортер андан кийин г ...
Категория: ИЗО
03.05.2020 11:43 269