Место работы

№28 О.Абдрахманов атындагы инновациялык орто мектеби

Моё образование

ОГПИ колледж.

Учурда ОГПИ "Математика жана компьютердик технологиялар" факультети.

Рейтинг

Баллов: рейтинг74.5 Место: место130364 (Подробнее)