СДЕЛАЙТЕ СВОИ УРОКИ ЕЩЁ ЭФФЕКТИВНЕЕ, А ЖИЗНЬ СВОБОДНЕЕ

Благодаря готовым учебным материалам для работы в классе и дистанционно

Скидки до 50 % на комплекты
только до

Готовые ключевые этапы урока всегда будут у вас под рукой

Организационный момент

Проверка знаний

Объяснение материала

Закрепление изученного

Итоги урока

Компьютердин көптөгөн пайдалуу жактарына карабастан, "компьютердин зыяны" дагы аз эмес, бул жөнүндө билип ал. Компьютер адам баласынын ден-соолугуна бир нече зыяндуу факторлору менен белгилүү. Эң эле биринчиси көзгө тийгизген зыяны. Компьютер, планшет же смартфондун мониторун карап көп иштегенде көздүн глаукома оорусуна алып келүү толук ыктымал. Туура эмес колдонууда же туура эмес орноштурууда (үйгө, кеңсеге), зыяндуу заттар менен компьютер турган бөлмөнү толтурат, алар: чаң, жана о ...
Категория: Информатика
09.10.2020 21:31 109
Компьютер пайда болгондон баштап азыркы күнгө чейин абдан керектүү машинага айланды, "компьютердин пайдасы" 21-кылымда абдан олуттуу. Компьютерсиз иштеп жаткан инженерди, экономистти же врачты элестетүү мүмкүн эмес. Персоналдык компьютер ар кандай тапшырмаларды аткарууда алмаштырылгыс жардамчы болуп калды. Компьютерди колдонуу окуу процессин жаңы уюштурууга мүмкүндүк берет: эс-тутумду, көңүл бурууну, мейкиндик элесин, көз карандылыктарды табуу, мыйзамченемдүүлүктөрдү өрчүтүү оңой жа ...
Категория: Информатика
09.10.2020 21:29 93
Математика (грекче: μάθημα — илим, билим, окуу; грекче: μαθηματικός — билүүгө куштарлык) — кандайдыр бир ааламдын сандык катнаштары менен кеңиштиктик формала ...
11.09.2020 19:29 75
Шахматты ким жана качан ойлоп тапкан? Ал биринчи жолу байыркы чыгышта пайда болгон. Индияда шахмат жөнүндөгү алгачкы маалымат 6-кылымга таандык. Шахматты индиялык бир акылман өзүнүн кожоюну үчүн ойлоп тааптыр деген уламыш да бар. Бирок шахмат бир эле кишинин акыл-оюнун жемиши эмес, ал көп сандаган элдердин акыл эмгегинен жаралган. Эмне себептен шахмат деп аталып калган? Чыгышта эл башкарган падышаны шах деп аташат. Ал эми мат - өлдү деген сөз. Демек, Шахмат деген сөздү: Душмандын падыш ...
25.01.2020 13:35 140
Сан– математиканын негизги түшүнүктөрүнүн бири; ал байыркы мезгилде адамдын саноо, өлчөө жана эсептөө муктаждыктарынан пайда болгон. Буюмдардын санын эсептөөдөн натуралдык сан түшүнүгү келип чыгып, ал сандар буюмдардын аты менен чогуу айтылган (мис., эки кой, беш балык ж.б.). Бара-бара натуралдык сандардын чексиздиги аныкталган (б. з. ч. 3-к.). Натуралдык сандар жана алар менен болгон амалдар жөнүндөгү илим арифметика деп аталган, азыркы кезде сандын натуралдык катардагы закон ченемдүүл ...
14.01.2020 20:19 212