СДЕЛАЙТЕ СВОИ УРОКИ ЕЩЁ ЭФФЕКТИВНЕЕ, А ЖИЗНЬ СВОБОДНЕЕ

Благодаря готовым учебным материалам для работы в классе и дистанционно

Скидки до 50 % на комплекты
только до

Готовые ключевые этапы урока всегда будут у вас под рукой

Организационный момент

Проверка знаний

Объяснение материала

Закрепление изученного

Итоги урока

Ийгиликтин психологиясы. Ар бир инсан бул дүйнөгө жакшы үмүтү менен келет эмеспи, “өсөйүн, өнүгөйүн, бактылуу болоюн” деп. Турмуш бул бүтпөгөн күрөш экени баардыгына маалым. Ак менен каранын, жакшы менен жамандын, акыйкат менен жалгандын ж.б. ...
23.10.2020 10:06 79 0
Ийгиликтүү болууга 10 сапат Кантип ийгиликтүү адамга айлансак болот? Бул суроого жооп табуу үчүн күндө баш катырабыз. Заманбап психологиядагы эң белгилүү темалардын бири - Ийгилик. Албетте акылмандар, кесипкөй адистер тол ...
Категория: Прочее
10.10.2020 11:28 161 0
Теңдеме — өзгөрмөлүү барабардык. Анда камтылган өзгөрмөнүн маанисин бул барабардык аткарылгандай табуу талабы коюлат.   Теңдемени аныкталуу областтары жалпы болгон эки функциянын барабардыгы катары да кароого болот. Теңдемеге кирген өзгөрмөлөр латын тамгалары {\displays ...
Категория: Математика
10.10.2020 08:28 122 1
Персоналдык компьютердин блоктордон жана түзүлүштөрдөн турган бардык техникалык бөлүктөрүн анын аппараттык жабдылышы деп атоо кабыл алынган.   Персоналдык компьютердин аппараттык жабдылышы маалыматтарды иштетүү жана сактоо, колдонуучу менен маалымат алмашуу жана башка электро ...
Категория: Информатика
09.10.2020 21:40 82 0
Компьютердин архитектурасы деген эмне? Компьютердин структурасы деген эмне? Келгиле билип алалы. Алгач жеңилирээк болуу максатында жөнөкөй жалпак тил менен айтып берели, эгер тереңирээк маалымат алгыңыз келсе, ал дагы макабызда болот.   Компьютердин архитектурасы - Колдонуучу ...
Категория: Информатика
09.10.2020 21:33 83 0
Логикалык суроолор. Логикаңызды текшерип көрүңүз 1. Эки күн катарынан жамгыр жаашы мүмкүнбү?   2. Эки адам беш партиядан шашки ойнойт. Ар бири беш жолудан утту. Бул мүмкүнбү? ...
Категория: Внеурочка
09.10.2020 21:21 70 0
Конкурстун максаты:   А) Окуучулардын алгебра , физика жана геометрия сабактарына кызыгуусу арттыруу.   Б) Физика, алгебра жана геометрия сабактары боюнча алган билимдери кеңейтилет жана тереңдетилет.   В) Окуучулардын логикалык ой жү ...
Категория: Алгебра
09.10.2020 21:14 114 0
Математика - окуучуларга окутуу учурунда көп кыйынчылыктарга дуушар кылат абдан татаал илимдердин бири. Ошол эле учурда, себеби жашоо үчүн бул билими жок, ар бир адамга өздөштүрүү үчүн зарыл болгон оозеки түрдө көндүмдөр жана ар кандай математикалык ыкмалары азыркы дүйнөдө жөн эле мүмкүн эмес. ...
Категория: Математика
09.10.2020 21:10 121 0
Сабактын темасы: Ондук болчоктор жана алар менен болгон амалдар.  ...
Категория: Математика
09.10.2020 21:03 115 0
Сабактын темасы:             Рим Цифралары ...
Категория: Математика
14.01.2020 20:58 365 3