СДЕЛАЙТЕ СВОИ УРОКИ ЕЩЁ ЭФФЕКТИВНЕЕ, А ЖИЗНЬ СВОБОДНЕЕ

Благодаря готовым учебным материалам для работы в классе и дистанционно

Скидки до 50 % на комплекты
только до

Готовые ключевые этапы урока всегда будут у вас под рукой

Организационный момент

Проверка знаний

Объяснение материала

Закрепление изученного

Итоги урока

Математика-илимдер падышасы.

Категория: Алгебра

Нажмите, чтобы узнать подробности

Конкурстун максаты:

 

А) Окуучулардын алгебра , физика жана геометрия сабактарына кызыгуусу арттыруу.

 

Б) Физика, алгебра жана геометрия сабактары боюнча алган билимдери кеңейтилет жана тереңдетилет.

 

В) Окуучулардын логикалык ой жүгүртүүсүн өнүктүрүү менен тактыкка шамдагайлыкка тарбияланышат.

 

Конкурстун усулу: интерактивдүү

 

Конкурстун тиби: өтүлгөн темаларды кайталоо

 

Конкурстун жабдылышы: карточка, телевизор, геометриялык фигуралар, компьютер

 

Конкурстун жүрүшү:

 

Уюштуруу: Конкурска 8-9-10-11 -класстын окуучулары катышат. Жооп берүү үчүн геометриялык фигуралар көтөрүлөт.

 

Конкурстун программасы:

 

Командалардын аты

Викториналык суроолор

Тест

Өз алдынча иштөө

Логикалык суроолор

Сырдуу сандык

Командалардын аты:

 

Билермандар

Тапкычтар

Дилгирлер

Чилистендер командалары

 

 

2.Викториналык суроолор

 

Геометриялык прогрессия деп эмнеге аталат?

+вх=0 теңдемеси кандай теңдеме деп аталат?

Быйылкы жыл кандай жыл деп белгиленди?

Теңдеме деп эмнеге аталат?

Температураны өлчөөчү курал кайсы?

Биринчи радио байланышты ишке ашырган окумуштуу?

Апрель айынын кыргызча аталышы?

Заттардын өз ара сиңип кетиши эмне деп аталат?

Жүздүн бир бөлүгү эмне деп аталат?

Тригонометриялык функциялар деп эмнеге айтылат?

Ромб деп эмнеге айтылат?

Күчтүү өлчөй турган курал кайсыл?

Тест

(Телевизордон пайдаланып, туура жооптор үчүн карточка көтөрүлөт)

 

а-2-а(а-2)= ( -х (х+16)+24х= 3. – =

а) а(а-2) а) 16-48х а)-

 

б) (а-2) (1-а) б) 16-24х б)

 

в) (а-2) (а-2) в) 16+48х в)280

 

г) (а-2) (1+а) г) 16 г)-2800

 

Ушул сыяктуу 8 мисал тапшырма катары берилет

 

Өз алдынча иштөө: Ар бир топко экиден мисал.

+ -7=0 5. + -3=0

– +14=0 6. + -5х=0

+ +24=0 7. =27

– +6=0 8. =1

 

 

 

 

 

 

Логикалык суроолор.

3 боо чөптү 3 уй 3 ай жесе, 7 боо чөптү 7 уй канча ай жейт.

Ашпозчулар кайсыл жерде шорпо ичүү мезгилинде кошумча кашык берүүнү сунуш кылышат.

Ботаниктер, алар келип кетсе, мөмөлүү дарактардын түрлөрү азайып кетет.

8 кырдуу столдун бир бурчун кыркып салса, канча кыры калат?

Запорожец түрдүү климаттар үчүн буйрутма боюнча иштелип чыккан автомобиль болуп эсептелет. Шофёр орундугунун бутунун түйүндө болжол менен 15 см диаметрдеги тешикче калтырылат. Суроо: эмне үчүн тешикче коюлат.

Айлана узундугунун диаметри болгон катышы П ге барабар.

Суроо: П кайсыл сөздөн алынган?

 

Пингвиндер жашаган територия үстүнөн вертолёттор учуп өтүшөнө уруксат берилбейт.

Суроо: Вертолёттордун пингвиңдердин үстүнөн өтүшү кандай коркунуч келтирет?

 

Каптын ичинде 24 кг мык бар. Таразаны жана анын табактарын гана колдонуп анын таштарын колдонбостон 9 кг мыкты кантип таразалап бөлүп алса болот?

6.Сырдуу сандык: Берилген эки суроонун жообу сандыкчага салып алып кирилет.

 

Максим Горькийдин ушундай бир сөзү бар: “Бул нерсе адамзат тарабынан жаратылган бардык укмуштуулардын арасында эң баалуусу болуп эсептелет”.

Суроо: Максим Горький эмнеге жогору даражалуу мүнөздөмө берген?

 

2.1915-жылы Туркистан газетасында жарыя кылынган рекламада Мусулмандар ал иш үчүн семичканын жана пахта майын иштетпегиле, себеби ал тамакка колдонулат деп жарыяланган. Бул иш үчүн сандыкчанын ичиндегин пайдалангыла:

 

Суроо: Сандыкчада эмне бар?

 

Жыйынтыктоо.


Скачать

Рекомендуем курсы ПК и ППК для учителей