Информатика - Все записи в блогах

Использование облачных технологий для безопасного хранения и использования информации в образовательном процессе в условиях информатизации Введение Информатизация национальной системы образования - одна из приоритетных задач развития информационного общества. В Республике Беларусь в настоящее время созданы условия для широкомасштабного внедрения инновационных м ...
27.01.2020 11:50 1
Барабандык сканер. 1856-жылы флоренциялык аббат Жованни Казелли алыска сүрөт жиберүүчү прибор ойлоп тапкан. Бул прибор кийинчерээк пантелеграф деп аталган. Жиберилүүчү сүрөт барабанга ток өткөрүүчү сыя менен түшүрүлүп, ийне менен окулган. 1902-жылы Артур Корн аттуу немис физиги кийинчерээк телефакс деп аталып калган фотоэлектрлик сканерлөө технологиясына патент алган. Жиберилүүчү сүрөт тунук айланма барабанга б ...
25.01.2020 12:28 8
Как известно, в череде праздничных дат есть такой праздник, как День интернета, но не стоит обходить вниманием и еще один, хоть и весьма необычный праздник – Международный День БЕЗ интернета (International Internet-Free Day). Он отмечается мировым интернет-сообществом ежегодно в последнее воскресенье января. Главная цель данного праздника – ...
24.01.2020 19:47 6
# Информатика# Информатика � адамдын турмуш тиричилик ар кыл сферасында информацияны издөөгө, чогултууга, сактоого, өзгөртүүгө жана пайдаланууга байланыштуу суроолорду изилдөөчү илимий сабак (дисциплина). Информациянын азыркы агымын адамзат информацияны автоматтык иштетүүчү ЭВМ дин жардамы менен гана кабыл алуусу жана пайдалануусу мүмкүн. Ошондуктан ЭВМ үчүн программалоо информатиканын фундаменталдык ядросу, ал эми аз ...
22.01.2020 18:53 2
Информацияны киргизуучу тузулуштор добуш информациясын компьютерге киргизиш учун микрофондор керектелет.Татаал графикалык сүрөттөрдү,фотографияларды,видео-тасмаларды киргизуу үчүн сканер,санариптик фотоаппараттар жана видеокамералар колдонулат.Атайын сенсорлор (датчиктер) айлана-чойронун температура,нымдуулук,басым сыяктуу сандык муноздомолорун олчоого жана компьютердин эсине киргизууго мумкундук берет. Өз компьютеринердин клавиатурасын кылдат карагыла: 1)функционалдык кл ...
22.01.2020 11:44 7
Здравствуйте, мои первые подписчики! Я очень рада приветствовать всех вас на своем сайте! Наконец-то осуществилась моя давняя мечта иметь свой сайт, и я очень благодарна за это Мультиуроку. Я готова поделиться с вами своим 40-летним опытом работы и просто жизненным опытом. На своем сайте я планирую размещать разработки уроков, мастер-классов, мероприятий, воспитательных часов, а также поделюсь своими авторским программами. Кроме этого, я хочу освещать успехи своих учащихся, которых я очень ...
20.01.2020 17:48 7
Эне тил –ырахаты Кыргыз тили - Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили. Ал байыркы убактардан бери өнүгүп келе жаткан түрк тилдердин бири. Эне тилибиз- кыргыз тили бай, көрөңгөлүү тил. Кыргыз элинин улуттук маданиятын, адабиятын, тарыхын, салт – санаасын, үрп- адатын кылымдан – кылымга сактап келген, аны ар тараптан өнүктүрүүгө шарт түзгөн улуу тил. Ал тарыхтын байыркы түпкүрүнөн агып чыгып, нечен бөгөттөргө карабай, келечекти көздөй улуу сөз кербенинен өзү ...
20.01.2020 17:15 4
САНАРИП МУГАЛИМ СЫНАГЫ"Кереге" фонду которгон китептен ...
20.01.2020 14:11 10
Т. Сатылганов атындагы мектеп-лицей-интернатында “Сорос-Кыргызстан” фонду каржылаган, “Ийгиликке кадам” Коомдук Бирикмеси аткарган “Кагазсыз мектептер” долбоорунун алкагында алгылыктуу иштер жүргүзүлдү. Тактап, айтканда Google Apps платформасында мектептин расмий сайты ачылды. Сайттын түзүлүүсү мектептин дагы бир жетишкендиги деп эсептейм. Мектептин тарыхы, жетишкендиктери, укуктук-нормативдик документтер, сабактардын расписаниеси, окуу процессине ...
17.01.2020 22:06 6