СДЕЛАЙТЕ СВОИ УРОКИ ЕЩЁ ЭФФЕКТИВНЕЕ, А ЖИЗНЬ СВОБОДНЕЕ

Благодаря готовым учебным материалам для работы в классе и дистанционно

Скидки до 50 % на комплекты
только до

Готовые ключевые этапы урока всегда будут у вас под рукой

Организационный момент

Проверка знаний

Объяснение материала

Закрепление изученного

Итоги урока

Химия - Все записи в блогах

Математика грек тилинен алынып,бизче которгондо "илим" дегн маанини түшүндүрөт.Анын пайда болушу тээ байыртан башталат.Эсеп,соода,жер ченөө иштери,астрономия,курулуш-булардун бардыгы математиканын ошол кездеги колдонуучулары.Ал эми азыр математикасыз бир дагы илим адамдын ишмердик бир дагы чөйрөсү жыла албайт.Биздин математика сабагынын баракчасы чоңдорго жана балдарга,мектеп окуучуларына жана мугалимдерге,ошондой эле,чоңдуктар дүйнөсүнө,сандык катыштарга жана тегиздиктеги формаларг ...
Автор: | Категория: Химия
21.06.2024 20:39 18
Математика грек тилинен алынып,бизче которгондо "илим" дегн маанини түшүндүрөт.Анын пайда болушу тээ байыртан башталат.Эсеп,соода,жер ченөө иштери,астрономия,курулуш-булардун бардыгы математиканын ошол кездеги колдонуучулары.Ал эми азыр математикасыз бир дагы илим адамдын ишмердик бир дагы чөйрөсү жыла албайт.Биздин математика сабагынын баракчасы чоңдорго жана балдарга,мектеп окуучуларына жана мугалимдерге,ошондой эле,чоңдуктар дүйнөсүнө,сандык катыштарга жана тегиздиктеги формаларг ...
Автор: | Категория: Химия
21.06.2024 20:39 15
Математика грек тилинен алынып,бизче которгондо "илим" дегн маанини түшүндүрөт.Анын пайда болушу тээ байыртан башталат.Эсеп,соода,жер ченөө иштери,астрономия,курулуш-булардун бардыгы математиканын ошол кездеги колдонуучулары.Ал эми азыр математикасыз бир дагы илим адамдын ишмердик бир дагы чөйрөсү жыла албайт.Биздин математика сабагынын баракчасы чоңдорго жана балдарга,мектеп окуучуларына жана мугалимдерге,ошондой эле,чоңдуктар дүйнөсүнө,сандык катыштарга жана тегиздиктеги формаларг ...
Автор: | Категория: Химия
21.06.2024 20:39 20
Кош келиңиз, менин блогума урматтуу коногум. Мультиурок сайтына болгон менин биринчи баш багуум. Менин аты-жөнүм Дүйшөбай кызы Нуриза, химия мугалими. Стажым 10жыл. Учурда Муктар Бостонбаев атындагы орто мектебинде химия мугалими болуп эмгектенем. Бул жерде мен иш тажрыйбамды бөлүшүүгө аракет кылам. Баарыңыздарга ийгилик. ...
21.06.2024 09:55 21
Бул компьютер аркылуу жөнөкөй программалар менен иштей билүү.Башка кесиптин ээлери сыяктуу эле мугалимдер да компьютерди билүүсү азыркы замандын талабы.Санариптик сабаттуулукка ээ болуп,заман талабына ылайык окуучуларды тарбиялоо мугалимдердин милдети.Ал үчүн мугалимдер ноутбук,проректор,интерактивный доска,интернеттер менен камсыз болуусу зарыл. ...
13.06.2024 14:23 26
На вебинаре рассмотрим: значение и содержание предпрофильной подготовки по химии в основной школе; варианты планирования предпрофильной подготовки по химии в основной школе; учебно-методические ресурсы для организации предпрофильной подготовки по химии в основной школе. Вебинар проведут Струкова Мария Михайловна ведущий методист по химии и биологии ГК «Просвещение» Шилова Зоя Николаевна учитель химии высше ...
08.06.2024 17:17 55
Санарип Сабаттуулук курсунун мазмуну жана бул эмне үчүн маанилүү? Санариптик сабаттуулук – бул окуу, жазуу, техникалык көндүмдөр жана критикалык ой жүгүртүүнү колдонуу менен санариптик дүйнөбүздө багыт алуу жөндөмү. Ал маалыматты табуу, баалоо жана баарлашуу үчүн смартфон, компьютер, электрондук окурман жана башкалар сыяктуу технологияларды колдонууда. Сиз Microsoft Digital Literacy класстары менен Интернетти натыйжалуу изилдөө үчүн керектүү көндүмдөрдү ала аласыз. ...
06.06.2024 10:19 39
Жашоосунда химияны кезиктирет. Химиянын татаалдыгын сезип билет. Ал физиктер атомду бөлүп койсо, А химиктер атомдорду бириктирет. Математиктер эсептешет, билишет. Маселе, эсеп ойлонбостон чечишет. Түнү бою химияны окууса да, Бир реакция теңей албай келишет. Биологдор химияны билишпейт. Билсе дагы эсептерин чечишпейт. ДНК, РНКны жатап алып айтса да, Формуласын туура жазып келиш ...
04.06.2024 20:57 69
На вебинаре мы подведём итоги VI Международного химического диктанта и рассмотрим вопросы, которые вызвали наибольшие затруднения при выполнении. Вебинар проведут Струкова Мария Михайловна ведущий методист по химии и биологии ГК «Просвещение» Ивашко Сергей Валерьевич пресс-секретарь Химического факультета МГУ, организатор «Химического диктанта» 11 июня в 14:00 ...
01.06.2024 08:10 57
Проведение практических,исследовательских, научных работ обучающимися 8-9 классов для развития навыков и умений в области химии.Также проводим научные опыты,проверка гипотиз и теорий, решение практических и теоритических задач.Изучая химию через практическую часть обучающиеся школы начинают лучше понимать предмет -химия,а потом появляется любовь к предмету.Как итог можно отметить положительную динамику в развитии и усвоении учебного и внеучебного материала ...
27.05.2024 20:39 30

Вебинар для учителей

Свидетельство об участии БЕСПЛАТНО!