СДЕЛАЙТЕ СВОИ УРОКИ ЕЩЁ ЭФФЕКТИВНЕЕ, А ЖИЗНЬ СВОБОДНЕЕ

Благодаря готовым учебным материалам для работы в классе и дистанционно

Скидки до 50 % на комплекты
только до

Готовые ключевые этапы урока всегда будут у вас под рукой

Организационный момент

Проверка знаний

Объяснение материала

Закрепление изученного

Итоги урока

Математика. 6 класс. Бул жерде автору Кыдыралиев жана Урдалетова математика 6-класстар үчүн окуу китеби боюнча маселелер жана мисалдардын чыгарылыштарын таба аласыздар. Бул материалдар боюнча окуучулар жана ата-энелер өз алдынча даярдана алышат. Математика мугалимдери кошумча жардамчы колдонмо катары колдоно алат. Окуу китебинде берилген маселелердин чыгарылыштары бул жерге ар кандай ирээтте чыгышы мүмкүн. Өз каалоңуз менен тандап алсаңыз болот. ...
Категория: Математика
22.01.2020 18:13 7881
Математика. 5 класс. Бул жерде автору Кыдыралиев жана Урдалетова математика 5-класстар үчүн окуу китеби боюнча маселелер жана мисалдардын чыгарылыштарын таба аласыздар. Бул материалдар боюнча окуучулар жана ата-энелер өз алдынча даярдана алышат. Математика мугалимдери кошумча жардамчы колдонмо катары колдоно алат. Окуу китебинде берилген маселелердин чыгарылыштары бул жерге ар кандай ирээтте чыгышы мүмкүн. Өз каалоңуз менен тандап алсаңыз болот. ...
Категория: Математика
22.01.2020 18:05 2624
Бул жерде Информатика сабагы боюнча иштелмелер жана презентациялар камтылган. 8-класс. Информатика. Тема: "Диаграммалар". Кыргыз тилинде. ...
Категория: Информатика
11.05.2015 07:19 7237