Все разработки учителей

К учебнику: Математика, 1 класс, Муравин Г.К., Муравина О.В., Москва : Дрофа, 2019
Добро пожаловать на сайт, который помогает учителям и школьникам в учебе и работе!
Здесь вы найдете уроки, конспекты, тесты, презентации, планы, мероприятия и прочие полезные материалы для работы учителя и обучения школьника.
Показывать:
Математика, 1 класс, Муравин Г.К., Муравина О.В., Москва : Дрофа, 2019
Подсчитывать ...
06.05.2020 18:38 54 0
Աշակերտների տրամաբանությունը զարգացնելու համար,պետք է միշտ նրան դնել փակուղու առջև'պահանջելով որոնել այլ տարբերակներ։ Հետազոտությունը մի փոքրիկի հետ վարեցին,նա մինչև վերջ փնտրեց ելքի տարբերակներ։ Ես ներկայացրեցի մի բալիկի, ով դպրոցահասակից երկու տարով փոքր էր,նա ինձ հարցրեց ,թ ...
13.07.2020 22:57 43 0