Все разработки учителей

К учебнику: Физика : 9 класс : учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / Л.С. Хижнякова, А.А. Синявина. — М. : Вентана-Граф, 2013. — 304 с. : ил.
Специально для учителя - Уроки 9 класс и прочие полезные материалы для работы в школе, которые вы можете выбрать и скачать бесплатно в этом разделе.
Показывать:
Физика : 9 класс : учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / Л.С. Хижнякова, А.А. Синявина. — М. : Вентана-Граф, 2013. — 304 с. : ил.
Все темы
« Китеп окуйбуз» долбоорунун каатышуучуларынын 10                             кундук регламенти Дуй ...
02.03.2020 11:41 106 0
     Сап      Америкадагы Речестер университетинин      окумуштуулары адамды бактылуу кылуучу факторлорду аныктоо максатында изилдөө жүргүзүшкөн.Алар атайын тандалып алынган 147 5 адамдын жашоосун бир жыл бою терен изил ...
02.03.2020 11:53 92 0