Математикалык макалдар ...
Категория: Математика
22.02.2020 21:04 236 0
Математикадан 5 суроо ...
Категория: Математика
22.02.2020 21:02 123 0
Мугалимдик кесип бул? Эң ардактуу кесип. ...
Категория: Прочее
22.02.2020 20:53 40 0
Математика учкул сөздөр. ...
Категория: Математика
22.02.2020 18:46 88 0
Математикалык баш катырмалар слайд ...
Категория: Алгебра
21.02.2020 21:14 194 0
Туздар ачык сабак Жусупова Наргиза ...
Категория: Химия
21.02.2020 17:38 147 0
Бурч.Бурчтун түрлөрү ачык сабак ...
Категория: Геометрия
19.02.2020 21:05 179 0
Үч бурчтуктар боюнча түшүнүк ...
Категория: Геометрия
19.02.2020 20:56 91 0
Төрт бурчтуктар жөнүндө түшүнүк ...
Категория: Геометрия
19.02.2020 20:54 265 1
Томпок көп бурчтуктар ...
Категория: Геометрия
19.02.2020 20:53 112 0