СДЕЛАЙТЕ СВОИ УРОКИ ЕЩЁ ЭФФЕКТИВНЕЕ, А ЖИЗНЬ СВОБОДНЕЕ

Благодаря готовым учебным материалам для работы в классе и дистанционно

Скидки до 50 % на комплекты
только до

Готовые ключевые этапы урока всегда будут у вас под рукой

Организационный момент

Проверка знаний

Объяснение материала

Закрепление изученного

Итоги урока

Эне тил – кандай гана улуу, ыйык сөз. Ар бирибиз тилибиз чыккан күндөрдөн тартып эле “ата”, “апа” жана башка ушул сыяктуу сөздөрдү кыргызча айтып, улам чоңоюп, жетилип, айлана-чөйрөнү, чыныгы дүйнөнү кылым кыргыз тили – эне тилибиз аркылуу кыргызча түшүнүп таанышканбыз. Ар бирибиз наристе кезибизден тартып өз эне тилибизде сүйлөөгө, аны сыйлоого үйрөнө баштайбыз. Демек, тилибиз кыргыз деген атыбызды башка улуттар менен элдерге тааныткан эң алгачкы улуттук б ...
25.03.2020 10:11 387
“Кыргыздын тээ алыскы жылдары, таза болчу абийри” – деп бир акындын кайгырып-капаланып, өкүнүп жазган ыр саптарынан улам артка кайрылып өткөн кеткенге бир көз жүгүртүп карап көрөлү. Мен карап туруп бул жөнөкөйлүк, сулуулук, кийген кийимдин жарашыктуулугу, сүйлөгөн сөздөгү сылыктык, өзүн алып жүрүшү, маданияттуулук мунун баарысы тарбияга келип такалат. Мунун баарысы абийир. Абийириңди жашыңдан сакта, биздин мектептеги жүрүм-турумубуз, алган били ...
25.03.2020 10:06 782
1989-жылы 20-ноябрда Бириккен Улуттар Уюмунун Башкы Ассамблеясы тарабынан 44/25 резолюциясы бириктирилип, кабыл алынып, кол коюга жана ратификацияланууга жол берилген. Күчкө кирүүсү: 49-статьяга ылайык 1990-жылы сентябрда. Башкы Ассамблея, өздөрүнун мурдагы резолюцияларына таянып, өзгөчө 1978-жылы декабрдан баштап 33/166 резолюциясы жана 43/112 1988-жылдын 8-декабрь айында, ошондой эле Комиссия резолюциясынын адам мүнөзү боюнча ...
25.03.2020 10:03 133

Посмотрите вебинар для учителей к началу учебного года

Свидетельство об участии БЕСПЛАТНО!