Педагогика психология боюнча тест

Внимание! Все тесты в этом разделе разработаны пользователями сайта для собственного использования. Администрация сайта не проверяет возможные ошибки, которые могут встретиться в тестах.
кызыктуу жана пайдалуу 10 суроо жана аткаруу үчүн 10 минута.

Список вопросов теста

Вопрос 1

Кыргыз Республикасынын билим берүү мыйзамы канчанчы жылы, кайсы айда кабыл алынган?

 

 

Варианты ответов
 • 1991-ж 31-август
 • 1992-ж 12-декабрь
 • 1998-ж 5-февраль
 • 2001-ж 15-октябрь
Вопрос 2

Мугалимдин озүнүн көңүлүнү ылайык окуучулардын классын ар куну ар башка стилде башкаруусу...

Варианты ответов
 • туруксуз
 • авторитардык
 • өзүн алып качуу
 • демократиялык
Вопрос 3

Жалпысынан окутуу процесси канча функциядан турат?

Варианты ответов
 • 4
 • 6
 • 2
 • 3
Вопрос 4

К Р жогорку билим берүүнүн канча денгээли белгиленген?

Варианты ответов
 • 3
 • 4
 • 7
 • 11
Вопрос 5

Билим бурүүнү өнүктүрүүдөгү негизги...принциптер көрсөтүлгөн

Варианты ответов
 • 9
 • 3
 • 7
 • 11
Вопрос 6

Мектеп уставында көрсөтүлгөн баардык иш чаралардын аткарылышы...жүктөлөт?

Варианты ответов
 • ОББ
 • Директор
 • Организатор
 • Кл.жет
Вопрос 7

Тарбия башаты кайдан башталат?

Варианты ответов
 • үйдөн
 • мектептен
 • бакчадан
 • өзүн өзү башкаруудан
Вопрос 8

Мектеп балдардын негизги ишмердүүлүгү болуп кайсы ишмердүүлүк эсептелет

Варианты ответов
 • билим
 • тарбия
 • окуу
 • максат
Вопрос 9

Сабактын кайсы этабында баалоо өткөрүлүшү мүмкүн?

Варианты ответов
 • үй тапшырмасын суроодо
 • бышыктоодо
 • керек болгон баардык жерде
Сохранить у себя: