Все разработки учителей

Специально для учителя - Классные часы 9 класс и прочие полезные материалы для работы в школе, которые вы можете выбрать и скачать бесплатно в этом разделе.
Показывать:
Все учебники
Անանիա Շիրակացու կյանքի և գործունեության մասին դասի պլան ...
16.07.2020 00:36 20 0
В разработке рассматривается понятие о суициде, его причины в подростковом возрасте, профилактика суицида.  ...
17.07.2020 17:40 17 0
В разработке рассказывается об авторе известной песни  и историю ее жизни. ...
17.07.2020 22:49 29 0
В этом поздравлении участвуют мальчики в классе. Они говорят красивые слова девочкам, организуют их для участия в небольшой викторине и поздравляют с праздником. ...
18.07.2020 15:40 27 0
      Սույն օրենքը սահմանում է երեխայի իրավունքները, պետության, համապատասխան մարմինների և քաղաքացիների պարտականությունները, ինչպես նաև երեխայի իրավունքների պաշտպանության բնագավառում պետական քաղաքականության իրականացման ծրագրային հիմունքները և կարգավորում է ...
30.07.2020 19:51 12 0