Все разработки учителей

К учебнику: Химия. 11 класс. Учебник. Габриелян О.С. М., Лысова Г.Г.: 2002 - 368с.
Добро пожаловать на сайт, который помогает учителям и школьникам в учебе и работе!
Здесь вы найдете уроки, конспекты, тесты, презентации, планы, мероприятия и прочие полезные материалы для работы учителя и обучения школьника.
Показывать:
Химия. 11 класс. Учебник. Габриелян О.С. М., Лысова Г.Г.: 2002 - 368с.
Все темы
Конспект урока по химии на тему "Гидролиз неорганических веществ " ...
10.10.2019 22:38 118 0
Презентация к уроку по химии в 11классе  на тему "Гидролиз неорганических веществ " ...
10.10.2019 22:40 371 5
Бул теория 1911-жылы ачылган. Өзү жүргүзгөн көп тажрыйбаларына таянып, Резерфорд атом түзүлүшү теориясын төмөнкүчө баяндаган: «Атом он заряддалган эң кичине бөлүкчөдөн - ядродон жана анын айланасында тынымсыз айланып жүргөн терс заряддал­ган эң кичине электрондон турат. ...
14.01.2020 21:27 154 1
атомдун электрондук  түзүлүшүн туура жазууну, Паули принсибин, Гунд эрежесин,  Кличковскийдин эрежесин туура пайдалануу менен көнүгүүлөрдү өз алдынча  иштөөнүн үйрөнүшөт. ...
14.01.2020 21:28 113 0
Д. И. Менделеев ачкан мезгилдик закон жана ал түзгөн элементтердин мезгилдик системасы элементтердин бирикмелеринин пайда болу шарттарын жана касиеттерин изилдөөдө, заттардын ички түзүлүшү жөнүндөгү окуну андан ары өрчүтүүдө чоң роль ойноду, химияда жаны доордун башталы ...
14.01.2020 21:31 874 2
Данное методическое пособие предназначено для обучающихся 8-11 классов, выпускников, которые поступают в медицинские вузы. В данном пособии даны задания для самостоятельной подготовки ЕГЭ по химии. ...
17.06.2020 10:38 72 0