Все разработки учителей

К учебнику: Математика. Учебник для 4 класса, Александрова Э.И., Москва : Вита-пресс, 2015
Добро пожаловать на сайт, который помогает учителям и школьникам в учебе и работе!
Здесь вы найдете уроки, конспекты, тесты, презентации, планы, мероприятия и прочие полезные материалы для работы учителя и обучения школьника.
Показывать:
Математика. Учебник для 4 класса, Александрова Э.И., Москва : Вита-пресс, 2015
Все темы
Презентация посвящена знаменитому поэту, учителю и другу А.С.Пушкина - В.А. Жуковскому. ...
23.02.2020 22:30 335 13
В данной разработке показаны первые  шаги дистанционного обучения.  Вашему вниманию будет предложена программамс заданиями на рабочую неделю ...
20.04.2020 14:36 121 1
Цель – выявить уровень знаний учащихся по предмету ОРКСЭ модуль «Основы светской этики» (учебник А. И. Шемшурина – М: Просвещение, 2015.) ...
03.05.2020 14:34 3923 212
Դասընթացի ձևավորումը։Պլանավորումը  կատարվում է ուսումնական գործընթացից առաջ և հանդիսանում է արդյունավետ ուսուցման հիմք։Դասավանդողը կազմակերպում է դասընթացի  բովանդակությունը, ուսումնական նպատակները։ ...
30.05.2020 09:32 88 0
Урок повторение и закрепление знаний , с презентацией, схемами задач ...
03.06.2020 18:05 89 0
Предмет: Математика   4 класс   Тема: Постановка и решени ...
19.08.2020 07:49 101 0
Разработки уроков математики , можно использовать как отдельные задания, так и весь сценарий. ...
07.01.2021 15:19 68 1