Все разработки учителей

К учебнику: Окружающий мир. Учебник для 3 класса, Чудинова Е.В., Букварёва Е.Н., Изд. «ВИТА-ПРЕСС. 2015
Добро пожаловать на сайт, который помогает учителям и школьникам в учебе и работе!
Здесь вы найдете уроки, конспекты, тесты, презентации, планы, мероприятия и прочие полезные материалы для работы учителя и обучения школьника.
Показывать:
Окружающий мир. Учебник для 3 класса, Чудинова Е.В., Букварёва Е.Н., Изд. «ВИТА-ПРЕСС. 2015
Все темы
Бұл материал бастауыш сынып мұғалімдеріне арналған тест тапсырмалары ...
30.01.2020 17:30 1686 0
Кроссворд предназначен для учащихся начальных классов, для расширения кругозора ...
02.06.2020 13:17 154 0
Միջոցառումը նվիրված էր մեծ եղեռնի 105- ամյակին; Երեխաների շուրթերով հնչած խոսքը հիշողություն և պահաջմուք էր հայ ժողովրդի նկատմամբ վայրագ վերաբերմունքի; Վերջում մոմավառությամբ միացան ոգեկաչման արարողությանը; ...
15.07.2020 21:40 86 0
О правилах поведения как вести себя в общественных местах. ...
17.11.2020 14:30 60 0