Все разработки учителей

К учебнику: Русский язык. Учебник для 3 класса, Ломакович С.В., Тимченко Л.И., Москва : ВИТА-ПРЕСС, 2018
Добро пожаловать на сайт, который помогает учителям и школьникам в учебе и работе!
Здесь вы найдете уроки, конспекты, тесты, презентации, планы, мероприятия и прочие полезные материалы для работы учителя и обучения школьника.
Показывать:
Русский язык. Учебник для 3 класса, Ломакович С.В., Тимченко Л.И., Москва : ВИТА-ПРЕСС, 2018
Все темы
    Фонд оценочных средств                            по русскому языку ...
15.02.2020 18:21 73 0
Данное мероприятие способствует воспитанию патриотических чувств младших школьников, через внеурочную деятельность.Помогает детям в реализации проектной деятельности. ...
25.04.2020 00:41 91 0
Հասարակ և հատուկ գոյականներ, գոյականի իմաստային–քերականական խումբ։ Այն բառերը, որոնք անվանում են առարկայի տեսակը ընդհանուր կերպով և կարող են մասնավորվել տվյալ տեսակի բոլ ...
05.05.2020 17:53 56 0