Все разработки учителей

К учебнику: Математика. 3 класс, Минаева С.С, Рослова Л.О. и др./ Под ред. В.А. Булычёва, Изд. ВЕНТАНА-ГРАФ 2018
Добро пожаловать на сайт, который помогает учителям и школьникам в учебе и работе!
Здесь вы найдете уроки, конспекты, тесты, презентации, планы, мероприятия и прочие полезные материалы для работы учителя и обучения школьника.
Показывать:
Математика. 3 класс, Минаева С.С, Рослова Л.О. и др./ Под ред. В.А. Булычёва, Изд. ВЕНТАНА-ГРАФ 2018
Все темы
Куттуктайм омурунор узуун ден соолуктаболгула . Келе жаткан 8 мар майрамынар кут болсун . Бут аялдарды куттуктайм ...
19.02.2020 13:08 83 0
Презентация по математике "Нахождение однозначного частного", В.Н. Рудницая, Т.В. Юдачёв ...
05.05.2020 09:48 139 4
Ներկայացնում եմ փորձագետ Սերոբ Խաչատրյանի առաջարկած խաղը,որը կոչվում է "Բինգո",այն նպաստում է ներառականության։ Գրել առարկայական 10-15հարց և տալ աշակերտներին,նրանք էլ իրենց հերթին մյուսների հետ քննարկելով պետք է գտնեն պատասխանները,անպայման պետք էնշել պատասխանողին,ով երկրորդ անգամ ...
14.07.2020 16:30 54 0