Экинчи класстын окуучуларынын  ата-энелери үчүн кеңештер ...
25.01.2020 08:05 30 0
Календардык план 1- класс ...
24.01.2020 20:44 89 1
Сөз түркүмдөрү -эрежелер  ...
22.01.2020 20:08 127 1
 Внеклассные мероприятия  " А ну-ка , мальчики" ...
Категория: Внеурочка
22.01.2020 19:53 22 0
Адабий окуу 4-класс тема "Токойдун кереметтери" ...
20.01.2020 19:21 46 0
Мекен таануу  4-класс "Кыргызстан менен кошуна мамлекеттер.Казакстан" ...
16.01.2020 19:18 136 0
Математикадан текшерүү иш 1- класс ...
15.01.2020 19:33 28 0
Эркелик- коркунучтуу  синдром ...
14.01.2020 19:19 24 0
Коопсуздук эрежелери ...
14.01.2020 19:13 94 0
Биринчи класстын ата-энелери үчүн кеңештер ...
14.01.2020 19:10 32 1