Онлайн-тесты

тематикалык
21.01.2020 19:32 0
Зачеттук иш
21.01.2020 19:25 0
Кыргызстандагы суулар жонундо маалымат
21.01.2020 19:25 0
предмет боюнча
21.01.2020 19:24 1
Теманы өздөштүрүүсү
21.01.2020 19:23 0
Педагогика деген соз ал илимдин озунон алда канча мурда пайда болгон.Байыркы Грецияда мугалимди педагог деп аташкан
21.01.2020 19:23 0
Тест по литературе "Жизнь и творчество Лев Николаевича Толстого"
21.01.2020 19:20 0
Кун системасы
Автор: | Категория: Астрономия
21.01.2020 19:13 1
окуучулардын билимин текшерүү
21.01.2020 19:00 4
окуучулардын билимин текшеруу
21.01.2020 18:44 2