Онлайн-тесты

Африканын физикалык географиялык абалы Африканы изилдөө.
20.10.2020 13:10 5
Тема: Генеалогия темасын бышыктоо
20.10.2020 13:09 3
проверить знания учащихся
20.10.2020 13:07 6
1-чейреке карата
20.10.2020 13:01 3
Бышыктоо сабагы
20.10.2020 12:58 7
коопсуздук техникасы
20.10.2020 12:54 2
Тема: Ономастика темасын бышыктоо
20.10.2020 12:54 3
Согласование прилагательных с именами сущ.
20.10.2020 12:44 7
Өтүлгөн темаларды бышыктоо
20.10.2020 12:36 5
Проверка знаний по теме МАШИНОСТРОЕНИЕ РОССИИ
20.10.2020 12:26 1