Онлайн-тесты

Prac.course
Автор: | Категория: Английский язык
20.10.2020 18:55 3
Боорукер бол, таш боор болбо!
20.10.2020 18:38 4
"Боорукерлик жакшы сапат, таш боордук жаман адат!"
20.10.2020 18:34 2
"Ынтымак бар жерде ырыс бар".
20.10.2020 18:29 2
География боюнча кайталоо
20.10.2020 18:28 5
"Ырыс алды ынтымак".
20.10.2020 18:22 4
Критерии оценивания теста: 0 ошибок оценка "5", 1 ошибка оценка "4", 2 ошибка оценка "3", 3 и более ошибок оценка "2"
20.10.2020 18:21 2
Тест для учащихся 5-го класса, коррекционной школы.
20.10.2020 18:20 2