Онлайн-тесты

Төрт бурчтуктар боюнча кайталоо
24.10.2020 04:51 4
Өсүмдүктөр жаратылыштагы жана адамдын ордундагы мааниси
23.10.2020 20:54 6
Билимдерин бышыктоо
23.10.2020 20:40 13
Математика
23.10.2020 20:14 7
Цитология негиздери
23.10.2020 19:44 8
Эволюциялык окуу.
23.10.2020 19:22 7
У тэсце 20 заданняў, якія патрабуюць праверкі ведаў па тэме.
23.10.2020 19:05 3
Байланыштуу кеп
23.10.2020 18:41 4