Онлайн-тесты

билим сапатын текшеруу
Автор: | Категория: Математика
29.01.2020 12:33 5
Выполните каждое задание теста
29.01.2020 12:04 2
Кожомкул балбан темасы боюнча 5тест аткаруу үчүн 5минута
29.01.2020 11:52 0
билим сапатын текшеруу
Автор: | Категория: Математика
29.01.2020 11:15 6
Ланцетник-томонку тузулуштогу хордалуу жаныбар
29.01.2020 10:38 1
Билимди жалпылоо
Автор: | Категория: Всем учителям
29.01.2020 10:38 0
тест иштөө
29.01.2020 10:27 1
МЕКЕН-ТААНУУ
Автор: | Категория: Начальные классы
29.01.2020 10:11 4
тест иштоо
29.01.2020 10:07 1