Онлайн-тесты

Информатика 11Б
Автор: | Категория: Информатика
25.10.2020 18:54 2
Суммативная работа за 1 четверть
25.10.2020 18:54 5
1-чейрекке карата тест
25.10.2020 18:53 5
Бышыктоо жана кайталоо
25.10.2020 18:50 0
Жылуулук алмашуу,заттардын жылуулук сыйымдуулугу.
25.10.2020 18:49 3
Туура жоопторду белгилегиле
25.10.2020 18:48 5
1-чейрекке карата.
25.10.2020 18:47 2
Заттардын жылуулук сыйымдуулугу.
25.10.2020 18:43 4